top of page

קורס ליזמות תיירותית באוכלוסיה הבדואית

1/5
מבנה הקורס:

50 שעות אקדמיות (הדרכה בצורה פרונטלית) + סיור לימודי אחד, ללא צורך בידע קודם. סיליבוס אושר ע"י צוות ההדרכה של מעוף במשרד הכלכלה.  

תוכנית הקורס:

הקורסים נפתחו בסיוע קרן פורטיקוס ובשיתוף עמותת סידרה. בסיוע המעו"ף והרשות לפיתוח הנגב (קסם המידבר) הצלחנו לגייס מימון לשנה וחצי להכשרה מקצועית לבדואים הגרים בצורה מסורתית בכפרים מוכרים ובלתי מוכרים. לנשים (עי" סדרה) ולגברים (ע"י מדריכי שבילים קהילתיים). עד כה ביצענו 4 קורסים לגברים ועוד 3 קורסים לנשים . התוצרים של הכשרות אלו מביעות יזמים לפנות למעוף לקבל שעות ליווי פרטניות על מנת לפתח אצלם בבית מוצר תיירותי המבוסס על אירוח, סיפור אישי, אוכל, סיור בכפר וסביבתו. קורס כזה מחולל גאווה בכפר גאווה בשבט ובמשפחה ומעודד צעירים ומבוגרים לארח ולספר את תולדותיהם כולל הסתכלות עכשווית על חייהם ועתידם.  

 

אנו מאמינים במודל זה כמודל מפתח ומייצר שינוי בחברה הבדואית – לראיה אנו מזהים יותר ויותר אוהלים הנפתחים לארח בקהילות שונות, הם משפיעים חזותית על סביבתם הקרובה ויוצרים אימפקט של אכפתיות אצל אחרים. כולם פועלים כמודלי לחיקוי, מעורבות של כל בני המשפחה באירוח וגאווה מקומית המתפתחת למען עתיד טוב יותר.

bottom of page