top of page

קורס יזמות תיירותית בעיר

1/4
מבנה הקורס:

קורס יזמות תיירותית היינו קורס מותאם לאוכלוסיה, למקום, לצרכים ולתרבות של המשתתפים בקורס . בעזרת מעוף לעסקים קטנים של משרד הכלכלה, גיבשנו תכנית קורס המתקיימת אחת לשבוע ונותנת את כל הכלים ליזמות פרטית "אצלי בבית" איך מארחים, איך מעצבים, איך מתמחרים, איך משווקים, איך מנהלים עסק וגם איך מחדשים משנה לשנה את המוצר התיירותי. 

כל אלו ועוד, נארזים לקורס מקצועי המתקיים אחת לשבוע בישוב / עיר / שכונה / אוהל או חווה ושם אנחנו לומדים את הפוטנציאל התיירותי של המקום. בסיום הקורס יכול כל יזם ויזמת לקבל ליווי פרטני של המעוף או של חממת התיירות ולהתמקצע בפיתוח המיזם הפרטי.

תוכנית הקורס:

בערים רבות בישראל ישנם אזורים נרחבים של אוכלוסיות מוחלשות, אוכלוסיות פריפריאליות, שכונות מוזנחות אנו מביאים הזדמנות לייצר מנוף תיירותי לפיתוח מקומי ופיתוח כלכלי.

תיירות היא גורם מכולל  גאווה מקומית ..

קורסי התיירות לאוכלוסיות שונות או מסורתיות יכול להפוך אזורים שלמים למרחבים תיירותיים. תהליך הקורס כולל אמונה בעצם הרעיון, בהבנה כי תרבות היא מנוע תיירותי ומחוללת שינוי חברתי.

אצל כל אחד בבית מסתתר סיפור אישי מרתק, תבשיל משפחתי העובר מדור לדור, אוסף עתיקות או תמונות המחיה את ההיסטוריה... את אלו צריך להציב בחלון בראווה של התיירות. אלו הם מקבלי הפנים של קבוצות ואורחים לשכונה הם יהיו המנוף לחיבור של אחרים לעולם התיירות.

 

קורס זה מתקיים במספר ערים בישראל ע"י העוסקים בתיירות חברתית ומפתח מודלים לאירוח בבתים לבודדים ולקבוצות מאורגנות.

bottom of page